Vrijwillige intrekking van de vergunning voor parallelhandel INTERMEC EC

21/04/2020

De vergunning voor parallelhandel van het gewasbeschermingsmiddel INTERMEC EC (1125P/P – 18 g/l abamectine) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

De intrekkingsdatum is 31/12/2020.

Het op de markt brengen en de opslag van dit middel door de vergunningshouder zijn nog toegelaten tot 30/04/2020.
De op de markt aanwezige voorraden mogen door derden worden verkocht en opgeslagen tot 31/10/2020.
Het gebruik is nog toegelaten tot 31/12/2020.

Deel deze pagina