Vrijwillige intrekking van de vergunning van ZOXIS (1276P/P)

19/01/2022

De vergunning voor parallelhandel van het gewasbeschermingsmiddel ZOXIS (1276P/P – 250 g/l azoxystrobin) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

De intrekkingsdatum is 31/12/2022.

Het op de markt brengen en de opslag van dit middel door de vergunningshouder zijn niet meer toegelaten.
De op de markt aanwezige voorraden mogen door derden worden verkocht en opgeslagen tot 30/06/2022.
Het gebruik is nog toegelaten tot 31/12/2022.

Deel deze pagina