Vrijwillige intrekking van de vergunning van VSM ZWAVEL 80 WG

17/12/2020

De vergunning voor parallelhandel van het gewasbeschermingsmiddel VSM ZWAVEL 80 WG (1210P/P – 80% zwavel) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

De intrekkingsdatum is 30/06/2022.

Het op de markt brengen en de opslag van dit middel door de vergunningshouder zijn nog toegelaten tot 31/12/2020.
De op de markt aanwezige voorraden mogen door derden worden verkocht en opgeslagen tot 30/06/2021.
Het gebruik is nog toegelaten tot 30/06/2022.

Deel deze pagina