Vrijwillige intrekking van de vergunning van TEPRONOR (1313P/P)

23/09/2022

De vergunning voor parallelhandel van het gewasbeschermingsmiddel TEPRONOR (1313P/P – 125 g/l prothioconazool + 125 g/l tebuconazool) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

De intrekkingsdatum is 31/12/2023.

Het op de markt brengen en het bewaren van dit middel door de vergunningshouder zijn niet meer toegelaten na 31/07/2022.
Het op de markt brengen en het bewaren door derden zijn nog toegelaten tot en met 31/12/2022.
Het gebruik is nog toegelaten tot en met 31/12/2023.

Deel deze pagina