Vrijwillige intrekking van de vergunning van RANMAN TOP (25195P/P)

De vergunning voor parallelhandel van het gewasbeschermingsmiddel RANMAN TOP (25195P/P – 160 g/l cyazofamide) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

De intrekkingsdatum is 30/06/2025.

Het op de markt brengen en het bewaren van dit middel door de vergunningshouder zijn nog toegelaten tot en met 31/12/2023.
Het op de markt brengen en het bewaren door derden zijn nog toegelaten tot en met 30/06/2024.
Het gebruik is nog toegelaten tot en met 30/06/2025.

Deel deze pagina