Vrijwillige intrekking van de vergunning van QUIZELCO (1225P/P)

06/10/2022

De vergunning voor parallelhandel van het gewasbeschermingsmiddel QUIZELCO (1225P/P – 50 g/l quizalofop-P-ethyl) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

De intrekkingsdatum is 31/05/2024.

Het op de markt brengen en het bewaren van dit middel door de vergunningshouder zijn nog toegelaten tot en met 30/11/2022.
Het op de markt brengen en het bewaren door derden zijn nog toegelaten tot en met 31/05/2023.
Het gebruik is nog toegelaten tot en met 31/05/2024.

Deel deze pagina