Vrijwillige intrekking van de vergunning van PYRIGUARD

19/01/2022

De vergunning voor parallelhandel van het gewasbeschermingsmiddel PYRIGUARD (1280P/P – 100 g/l pyriproxyfen) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

De intrekkingsdatum is 30/06/2023.

Het op de markt brengen en de opslag van dit middel door de vergunningshouder zijn niet meer toegelaten.
De op de markt aanwezige voorraden mogen door derden worden verkocht en opgeslagen tot 30/06/2022.
Het gebruik is nog toegelaten tot 30/06/2023.

Deel deze pagina