Vrijwillige intrekking van de vergunning van PROVERMEC

13/05/2022

De vergunning voor parallelhandel van het gewasbeschermingsmiddel PROVERMEC (1328P/P – 18,5 g/l abamectine) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

De intrekkingsdatum is 31/10/2023.

Het op de markt brengen en het bewaren van dit middel door de vergunningshouder zijn nog toegelaten tot en met 30/04/2022.
De op de markt aanwezige voorraden mogen door derden worden verkocht en opgeslagen tot en met 31/10/2022.
Het gebruik is nog toegelaten tot en met 31/10/2023.

Deel deze pagina