Vrijwillige intrekking van de vergunning van PIRIMOR (1337P/P)

23/02/2024

De vergunning voor parallelhandel van het gewasbeschermingsmiddel PIRIMOR (1337P/P – 500 g/kg pirimicarb) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

De intrekkingsdatum is 31/10/2025.

Het op de markt brengen en het bewaren van dit middel door de vergunningshouder zijn nog toegelaten tot en met 30/04/2024.
Het op de markt brengen en het bewaren door derden zijn nog toegelaten tot en met 31/10/2024.
Het gebruik is nog toegelaten tot en met 31/10/2025.

Deel deze pagina