Vrijwillige intrekking van de vergunning van PIRIMOR (1031P/P)

17/05/2019

De vergunning voor parallelhandel van het gewasbeschermingsmiddel PIRIMOR (1031P/P – 50% pirimicarb) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

De intrekkingsdatum is 31/10/2020.

Het op de markt brengen en de opslag van dit middel door de vergunningshouder zijn niet meer toegelaten.
De op de markt aanwezige voorraden mogen door derden worden verkocht en opgeslagen tot 31/10/2019.
Het gebruiken is nog toegelaten tot 31/10/2020.

Deel deze pagina