Vrijwillige intrekking van de vergunning van NARITA (1083P/P)

10/10/2022

De vergunning voor parallelhandel van het gewasbeschermingsmiddel NARITA (1083P/P – 250 g/l difenoconazool) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

De intrekkingsdatum is 30/06/2024.

Het op de markt brengen en het bewaren van dit middel door de vergunningshouder zijn nog toegelaten tot en met 31/12/2022.
Het op de markt brengen en het bewaren door derden zijn nog toegelaten tot en met 30/06/2023.
Het gebruik is nog toegelaten tot en met 30/06/2024.

Deel deze pagina