Vrijwillige intrekking van de vergunning van MIPRID

22/12/2021

De vergunning voor parallelhandel van het gewasbeschermingsmiddel MIPRID (1340P/P – 200 g/kg acetamiprid) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

De intrekkingsdatum is 30/06/2023.

Het op de markt brengen en de opslag van dit middel door de vergunningshouder zijn nog toegelaten tot 31/12/2021.
De op de markt aanwezige voorraden mogen door derden worden verkocht en opgeslagen tot 30/06/2022.
Het gebruik is nog toegelaten tot 30/06/2023.

Deel deze pagina