Vrijwillige intrekking van de vergunning van LUNA EXPERIENCE (1312P/P)

12/08/2022

De vergunning voor parallelhandel van het gewasbeschermingsmiddel LUNA EXPERIENCE (1312P/P – 200 g/l fluopyram + 200 g/l tebuconazool) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

De intrekkingsdatum is 29/02/2024.

Het op de markt brengen en het bewaren van dit middel door de vergunningshouder zijn nog toegelaten tot en met 31/08/2022.
Het op de markt brengen en het bewaren door derden zijn nog toegelaten tot en met 28/02/2023.
Het gebruik is nog toegelaten tot en met 29/02/2024.

Deel deze pagina