Vrijwillige intrekking van de vergunning van INTERCYP 0,8 GR

23/09/2022

De vergunning voor parallelhandel van het gewasbeschermingsmiddel INTERCYP 0,8 GR (1333P/P – 8 g/kg cypermethrine) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

De intrekkingsdatum is 30/04/2024.

Het op de markt brengen en het bewaren van dit middel door de vergunningshouder zijn nog toegelaten tot en met 31/10/2022.
Het op de markt brengen en het bewaren door derden zijn nog toegelaten tot en met 30/04/2023.
Het gebruik is nog toegelaten tot en met 30/04/2024.

Deel deze pagina