Vrijwillige intrekking van de vergunning van INTERBELS

11/08/2020

De vergunning voor parallelhandel van het gewasbeschermingsmiddel INTERBELS (1158P/P – 25,2% boscalid + 12,8% pyraclostrobin) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

De intrekkingsdatum is 31/07/2020.

Het op de markt brengen en de opslag van dit middel door de vergunningshouder, de verkoop en opslag van deo p de markt aanwezige voorraden door derden en het gebruik zijn nog toegelaten tot 31/07/2020.

Deel deze pagina