Vrijwillige intrekking van de vergunning van INTER CYFLUFENAMIDE EW

27/01/2021

De vergunning voor parallelhandel van het gewasbeschermingsmiddel INTER CYFLUFENAMIDE EW (1065P/P – 50 g/l cyflufenamide) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

De intrekkingsdatum is 30/09/2022.

Het op de markt brengen en de opslag van dit middel door de vergunningshouder zijn nog toegelaten tot 31/03/2021.
De op de markt aanwezige voorraden mogen door derden worden verkocht en opgeslagen tot 30/09/2021.
Het gebruik is nog toegelaten tot 30/09/2022.

Deel deze pagina