Vrijwillige intrekking van de vergunning van INSECTINE 500 EC

20/12/2019

De vergunning voor parallelhandel van het gewasbeschermingsmiddel INSECTINE 500 EC (1176P/P – 500 g/l cypermethrin) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

De intrekkingsdatum is 31/12/2020.

Het op de markt brengen en de opslag van dit middel door de vergunningshouder zijn niet meer toegelaten.
De op de markt aanwezige voorraden mogen door derden worden verkocht en opgeslagen tot 30/04/2020.
Het gebruiken is nog toegelaten tot 31/12/2020.

Deel deze pagina