Vrijwillige intrekking van de vergunning van GRANIPROP 600 SC

De vergunning voor parallelhandel van het gewasbeschermingsmiddel GRANIPROP 600 SC (1269P/P – 200 g/l diflufenican + 400 g/l flufenacet) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

De intrekkingsdatum is 31/12/2023.

Het op de markt brengen en het bewaren van dit middel door de vergunningshouder zijn nog toegelaten tot en met 15/10/2022.
Het op de markt brengen en het bewaren door derden zijn nog toegelaten tot en met 31/12/2022.
Het gebruik is nog toegelaten tot en met 31/12/2023.

Deel deze pagina