Vrijwillige intrekking van de vergunning van FLUDIGOLD 600 SC

30/10/2020

De vergunning voor parallelhandel van het gewasbeschermingsmiddel FLUDIGOLD 600 SC (1267P/P – 200 g/l diflufenican + 400 g/l flufenacet) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

De intrekkingsdatum is 30/04/2022.

Het op de markt brengen en de opslag van dit middel door de vergunningshouder zijn nog toegelaten tot 31/10/2020.
De op de markt aanwezige voorraden mogen door derden worden verkocht en opgeslagen tot 30/04/2021.
Het gebruik is nog toegelaten tot 30/04/2022.

Deel deze pagina