Vrijwillige intrekking van de vergunning van DELAN 70 WG (989P/P)

09/05/2022

De vergunning voor parallelhandel van het gewasbeschermingsmiddel DELAN 70 WG (989P/P – 700 g/kg dithianon) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

De intrekkingsdatum is 30/11/2023.

Het op de markt brengen en het bewaren van dit middel door de vergunningshouder zijn nog toegelaten tot en met 31/05/2022.
Het op de markt brengen en het bewaren door derden zijn nog toegelaten 30/11/2022.
Het gebruik is nog toegelaten tot en met 30/11/2023.

Deel deze pagina