Vrijwillige intrekking van de vergunning van CENTIUM 360 CS (1302P/P)

07/09/2021

De vergunning voor parallelhandel van het gewasbeschermingsmiddel CENTIUM 360 CS (1302P/P – 360 g/l clomazon) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

De intrekkingsdatum is 30/04/2023.

Het op de markt brengen en de opslag van dit middel door de vergunningshouder zijn nog toegelaten tot 31/10/2021.
De op de markt aanwezige voorraden mogen door derden worden verkocht en opgeslagen tot 30/04/2022.
Het gebruik is nog toegelaten tot 30/04/2023.

Deel deze pagina