Vrijwillige intrekking van de vergunning van ATTA-LIN PRO

31/08/2020

De vergunning voor parallelhandel van het gewasbeschermingsmiddel ATTA-LIN PRO (1258P/P – 19 g/l gibberelline A4+7 + 19 g/L 6-benzyladenine) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

De intrekkingsdatum is 31/08/2020.

Het op de markt brengen en de opslag van dit middel door de vergunningshouder zijn nog toegelaten tot 31/08/2020.
De op de markt aanwezige voorraden mogen door derden worden verkocht en opgeslagen tot 31/08/2020.
Het gebruik is nog toegelaten tot 31/08/2020.

Deel deze pagina