Vrijwillige intrekking van de vergunning van ATTA-DIFLUCAN (1354P/P)

De vergunning voor parallelhandel van het gewasbeschermingsmiddel ATTA-DIFLUCAN (1354P/P – 200 g/l diflufenican + 400 g/l flufenacet) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

De intrekkingsdatum is 31/12/2023.

Het op de markt brengen en het bewaren van dit middel door de vergunningshouder zijn nog toegelaten tot en met 31/10/2022.
Het op de markt brengen en het bewaren door derden zijn nog toegelaten tot en met 31/12/2022.
Het gebruik is nog toegelaten tot en met 31/12/2023.

Deel deze pagina