Vrijwillige intrekking van de vergunning van ARALD 600 SC

30/10/2020

De vergunning voor parallelhandel van het gewasbeschermingsmiddel ARALD 600 SC (1268P/P – 200 g/l diflufenican + 400 g/l flufenacet) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

De intrekkingsdatum is 31/10/2020.

Het op de markt brengen en de opslag van dit middel door de vergunningshouder zijn niet meer toegelaten.
De op de markt aanwezige voorraden mogen door derden worden verkocht en opgeslagen tot 31/10/2020.
Het gebruik is nog toegelaten tot 31/10/2020.

Deel deze pagina