Vrijwillige intrekking van de vergunning van AMISTAR (1018P/P)

04/02/2022

De vergunning voor parallelhandel van het gewasbeschermingsmidde AMISTAR (1018P/P – 250 g/l azoxystrobin) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

De intrekkingsdatum is 24/12/2022.

Het op de markt brengen en het bewaren van dit middel door de vergunningshouder zijn niet meer toegelaten sinds 24/06/2021.
De op de markt aanwezige voorraden mogen door derden worden verkocht en bewaard tot en met 24/12/2021.
Het gebruik is nog toegelaten tot en met 24/12/2022.

Deel deze pagina