Vrijwillige intrekking van de vergunning van ABAROLD 18 EC

28/02/2023

De vergunning voor parallelhandel van het gewasbeschermingsmiddel ABAROLD 18 EC (1281P/P – 18,5 g/l abamectine) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

De intrekkingsdatum is 31/10/2024.

Het op de markt brengen en het bewaren van dit middel door de vergunningshouder zijn nog toegelaten tot en met 30/04/2023.
Het op de markt brengen en het bewaren door derden zijn nog toegelaten tot en met 31/10/2023.
Het gebruik is nog toegelaten tot en met 31/10/2024.

Deel deze pagina