Vrijwillige intrekking van de vergunning FLINT (1130P/P)

30/03/2020

De vergunning voor parallelhandel van het gewasbeschermingsmiddel FLINT (1130P/P – 50% trifloxystrobine) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

De intrekkingsdatum is 04/08/2021.

Het op de markt brengen en de opslag van dit middel door de vergunningshouder zijn niet meer toegelaten.
De op de markt aanwezige voorraden mogen door derden worden verkocht en opgeslagen tot 04/08/2020.
Het gebruik is nog toegelaten tot 04/08/2021.

Deel deze pagina