Vrijwillige intrekking van de toelatingen van HERBI PRESS PRO, MOSS-PRESS en MOSS-PRESS PRO

10/01/2022

De toelatingen van de gewasbeschermingsmiddelen

  • HERBI PRESS PRO (10822P/B – 500 g/L pelargonzuur)
  • MOSS-PRESS (10711G/B – 500 g/L pelargonzuur)
  • MOSS-PRESS PRO (10652P/B – 500 g/L pelargonzuur)

worden ingetrokken op vraag van de toelatingshouder.

De intrekkingsdatum is 30/06/2023.

Het op de markt brengen en de opslag van dit middel door de vergunningshouder zijn nog toegelaten tot 31/12/2021.
De op de markt aanwezige voorraden mogen door derden worden verkocht en opgeslagen tot 30/06/2022.
Het gebruik is nog toegelaten tot 30/06/2023.

Deel deze pagina