Vrijwillige intrekking van de toelatingen van BEETIX 700 SC en BETTATRONEX 700 SC

09/10/2019

De toelatingen van de gewasbeschermingsmiddelen BEETIX 700 SC (9358P/B – 700 g/l metamitron) en BETTATRONEX 700 SC (9161P/B – 700 g/l metamitron) worden ingetrokken op vraag van de toelatingshouder.

De intrekkingsdatum is 31/03/2021.

Het op de markt brengen en de opslag van dit middel door de toelatingshouder zijn toegelaten tot 30/09/2019.
De op de markt aanwezige voorraden mogen door derden worden verkocht en opgeslagen tot 31/03/2020.
Het gebruiken is nog toegelaten tot 31/03/2021.

Deel deze pagina