Vrijwillige intrekking van de toelating van TEKKEN

07/06/2021

De toelating van het gewasbeschermingsmiddel TEKKEN (10596P/B – 12 g/l cloquintocet-mexyl + 280 g/l fluroxypyr + 12,5 g/l halauxifen-methyl) wordt ingetrokken op vraag van de toelatingshouder.

De intrekkingsdatum is 31/12/2021.

Het op de markt brengen en de opslag van dit middel door de toelatingshouder blijven  toegelaten tot 31/05/2021.
De op de markt aanwezige voorraden mogen door derden worden verkocht en opgeslagen tot 31/05/2021.
Het gebruiken is nog toegelaten tot 31/12/2021.

Deel deze pagina