Vrijwillige intrekking van de toelating van DICOPLUS PRO

09/09/2021

De toelating van het gewasbeschermingsmiddel DICOPLUS PRO (9655P/B – 1,5% carfentrazon-ethyl + 60% mecoprop-p)  wordt ingetrokken op vraag van de toelatingshouder.

De intrekkingsdatum is 31/01/2023.

Het op de markt brengen en de opslag van dit middel door de toelatingshouder zijn toegelaten tot 31/08/2021.
De op de markt aanwezige voorraden mogen door derden worden verkocht en opgeslagen tot 31/01/2022.
Het gebruiken is nog toegelaten tot 31/01/2023.

Deel deze pagina