Vrijwillige intrekking van de toelating van C.I.P.C. Protex

31/10/2016

De toelating van het gewasbeschermingsmiddel C.I.P.C. Protex (4037P/B, 400 g/l chloorprofam) wordt niet verlengd.

De intrekkingsdatum is 31/01/2020.

Het op de markt brengen en de opslag van dit middel door de toelatingshouder is toegelaten tot 31/07/2018.
De op de markt aanwezige voorraden mogen door derden worden verkocht en opgeslagen tot 31/01/2019.
Het gebruiken is nog toegelaten tot 31/01/2020.

Deel deze pagina