Verlenging van de overgangsperiode voor gedeclasseerde driftreducerende spuitdoppen

25/06/2019

Een aantal spuitdoppen werden gedeclasseerd tijdens de laatste herziening van de lijst van in België erkend driftreducerend materiaal. De overgangsperiode voor deze spuitdoppen wordt nu verlengd.

Het oude driftreductiepercentage blijft geldig voor een periode van 6 jaar en dus niet voor een periode van 3 jaar zoals gecommuniceerd in het oorspronkelijke persbericht. De overgangsperiode werd verlengd om de nadelen voor de gebruikers te beperken.

De doppen met een verlaagd driftreductiepercentage zijn in geel aangeduid in de nieuwe lijst. Tabel I.I bevat het vroegere driftreductiepercentage en de uiterste geldigheidsdatum van deze doppen.

Deel deze pagina