Verlaging van MRL's voor chloorprofam

17/11/2020

Volgend op de niet-verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof chloorprofam op EU-niveau en de intrekking van alle toelatingen in België zullen nu ook de maximaal toegelaten residugehalten (Maximum Residue Limits – MRLs) voor chloorprofam in voeding worden verlaagd tot de bepalingsgrens (LOQ). Specifiek voor aardappelen werd een uitzondering gemaakt, gelet op het mogelijke probleem van historische contaminatie van opslagruimten. Daarom werd besloten om voor aardappelen een tijdelijke, hogere MRL van 0,4 mg/kg vast te stellen, die ook nog volledig veilig is voor de consument.

Onze FAQ over chloorprofam is bijgewerkt.

 

Deel deze pagina