Verbod op synthetische herbiciden voor niet-professioneel gebruik

Het koninklijk besluit van 16 september 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik en met als doel het verbod op een aantal herbiciden voor niet-professioneel gebruik werd op 26/09/2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Volgens de bewoordingen van dat besluit kunnen alleen gewasbeschermingsmiddelen met een laag risico en producten, die als werkzame stof enkel micro-organismen, plantenextracten en natuurlijke stoffen van dierlijke, plantaardige, microbiële of minerale oorsprong bevatten, nog verkocht worden aan en gebruikt worden door niet-professionele gebruikers.

Producten voor niet-professionele gebruikers, die zowel meststoffen als herbiciden bevatten, vallen ook onder dat verbod. Producten, die bestemd zijn om mossen en korstmossen te bestrijden, vallen echter niet onder het verbod en blijven toegelaten voor amateurgebruikers.

Vanaf 06/10/2018 zijn de verkoop en het gebruik verboden van totaalherbiciden die niet aan deze eisen voldoen. Voor selectieve herbiciden, die onder het verbod vallen, zal de verkoop vanaf 31/12/2018 verboden zijn, maar deze mogen nog gebruikt worden door particulieren tot 31/12/2019.

Toelatingshouders van producten waarop deze maatregelen betrekking hebben, moeten vanaf nu rekening houden met de volgende zaken:

  1. Verbod op de verkoop van “synthetische” totaalherbiciden vanaf 06/10/2018;
  2. Verbod op de verkoop van selectieve herbiciden vanaf 31/12/2018;
  3. Een procedure voor de intrekking van de toelatingen zal worden opgestart volgens artikel 29 §1 van het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik, met een beroepstermijn van 3 maanden. In overeenstemming met artikel 29 §4 van dat besluit zal de intrekking van de toelatingen na 6 maanden in werking treden. Deze intrekking heeft slechts betrekking op de toelatingen zelf, gezien het feit dat de verkoop en het gebruik van de  producten reeds verboden worden door het koninklijk besluit.

De toelatingshouders zullen individueel per brief op de hoogte gebracht worden van deze maatregelen.

Deel deze pagina