Update van het nationaal document voor de gegevensvereisten en risicobeoordeling voor bijen

03/12/2021

Er is een nieuwe versie beschikbaar van het document ‘Data requirements and risk assessment for bees – national approach for Belgium’, dat de nationale vereisten beschrijft voor de te leveren studies en risicobeoordeling voor bijen.

De aanpak om te bepalen of chronische studies met adulte honingbijen en larven (uitgevoerd met de formulering) nodig zijn, is in deze nieuwe versie licht aangepast. De aangepaste aanpak is enkel van toepassing voor dossiers waarvoor België optreedt als zonale rapporteur-lidstaat (zRMS). Er wijzigt niets voor dossiers waarvoor België betrokken lidstaat (cMS) is.

Deel deze pagina