Update van de erkende driftreducerende middelen en maatregelen

De nevel die meewaait met de wind bij verspuiting is een belangrijke oorzaak van milieuvervuiling door gewasbeschermingsmiddelen. Onze dienst publiceert sinds meerdere jaren een lijst van erkende driftreducerende middelen en maatregelen die de drift van de spuitnevel van gewasbeschermingsmiddelen beperken. Aangezien er continu nieuwe driftreducerende middelen en maatregelen ontwikkeld worden, is het noodzakelijk om deze lijst op regelmatige basis te actualiseren.

De huidige herwerking is eerder beperkt: de focus werd gelegd op het toevoegen van hagen als driftreducerende maatregel voor neerwaarts gerichte bespuitingen en het toevoegen van ‘even spray’ doppen voor rij- of bandbehandeling. Tot voor kort kwamen hagen enkel in aanmerking als driftreducerende maatregel in boomgaarden. Voorts werden er geen middelen of maatregelen ingetrokken. Het driftreductiepercentage van de reeds erkende middelen of maatregelen werd dus minstens behouden, of in sommige gevallen uitgebreid naar een hoger driftreductiepercentage.

De bijgewerkte lijst werd recent gepubliceerd als bijlage van het ministerieel besluit van 8 mei 2024 tot wijziging van het ministerieel besluit tot vaststelling van de driftreducerende middelen of maatregelen. Dit besluit werd op 21 juni 2024 officieel gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De lijst blijft hier beschikbaar en zal worden bijgewerkt telkens er een nieuwe lijst gepubliceerd wordt in het Staatsblad.

Deel deze pagina