Uitzaaien van zaaizaden van slasoorten, andijvie, radicchio rosso en suikerbrood gecoat met imidacloprid tijdelijk toegelaten in open lucht

11/02/2021

Zaaizaden van slasoorten, andijvie, radicchio rosso en suikerbrood gecoat met GAUCHO 70 WS (8330P/B – 70% imidacloprid) mogen vanaf 15/04/2021 tot en met 12/08/2021 uitgezaaid worden op Belgisch grondgebied in open lucht voor zover voldaan wordt aan onderstaande voorwaarden:

  • De uitzaai en het uitplanten mag alleen gebeuren door telers die kunnen aantonen dat ze de principes van de geïntegreerde gewasbescherming (IPM) toepassen.
  • Gedurende de twee jaar na het uitplanten van plantjes afkomstig van behandeld zaad mogen alleen gewassen (inbegrepen groenbemesters) die niet bloeien of niet bezocht worden door bijen geteeld worden. De lijst van deze gewassen is opgenomen in bijlage 1 van de toelatingsakte.
  • Daarna en dit tot minstens vijf jaar na het uitplanten van plantjes afkomstig van de behandelde zaden mogen alleen de gewassen opgenomen in bijlage 1 of bijlage 2 van de toelatingsakte geteeld worden.

Deze voorwaarden zijn opgenomen in de toelatingen die u hier kan raadplegen.

De toelating werd verleend in toepassing van artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen. Dit artikel laat toe een toelating te verlenen in bijzondere omstandigheden. Dit geldt enkel voor een beperkt en gecontroleerd gebruik, en indien de plantaardige productie door op geen enkele andere redelijke manier te bestrijden gevaren wordt bedreigd.

Bijkomende informatie over neonicotinoïden vindt u hier.

Deel deze pagina