Uitzaaien van suikerbietzaden, gecoat met thiamethoxam, beta-cyfluthrin en clothianidin wordt tijdelijk toegelaten

03/12/2018

Suikerbietzaden gecoat met CRUISER 600 FS (9763P/B – 600 g/l thiamethoxam) of PONCHO BETA (9474P/B – 53,3 g/l  beta-cyfluthrin en 400 g/l clothianidin) mogen vanaf 15/02/2019 tot en met 14/06/2019 uitgezaaid worden op Belgisch grondgebied voor zover voldaan wordt aan onderstaande voorwaarden:

  • De uitzaai mag alleen gebeuren door telers die kunnen aantonen dat ze de principes van de geïntegreerde gewasbescherming (IPM) toepassen.
  • Gedurende de twee jaar na het zaaien van behandeld zaad mogen alleen gewassen (inbegrepen groenbemesters) die niet bloeien of niet bezocht worden door bijen geteeld worden. De lijst van deze gewassen is opgenomen in bijlage 1 van de toelatingsakte.
  • Daarna en dit tot minstens vijf jaar na het zaaien van de behandelde zaden mogen alleen de gewassen opgenomen in bijlage 1 of bijlage 2 van de toelating geteeld worden. Bijlage 2 bevat een lijst van gewassen die maar weinig bezocht worden door bijen.

Deze voorwaarden zijn opgenomen in de toelatingen die u hier kan raadplegen.

De toelatingen werden verleend in toepassing van artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen. Dit artikel laat toe een toelating te verlenen in bijzondere omstandigheden. Dit geldt enkel voor een beperkt en gecontroleerd gebruik, en indien de plantaardige productie door op geen enkele andere manier te bestrijden gevaren wordt bedreigd.

Bijkomende informatie over neonicotinoïden vindt u hier.

Deel deze pagina