Uitzaai in open lucht van zaaizaden van wortelen, rapen, koolrapen en rucola behandeld met metalaxyl-M tijdelijk toegelaten ter bestrijding van kiemschimmels en valse meeldauw

11/04/2022

De uitzaai in open lucht van zaaizaden van wortelen, rapen, koolrapen en rucola behandeld met het gewasbeschermingsmiddel APRON XL is toegelaten ter bestrijding van kiemschimmels en valse meeldauw voor een termijn van 120 dagen vanaf 15/06/2022 tot en met 12/10/2022.

De toelating van APRON XL waarin dit is voorzien kan u hier raadplegen.

De toelating werd verleend in toepassing van artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen. Dit artikel laat toe een toelating te verlenen in bijzondere omstandigheden. Dit geldt enkel voor een beperkt en gecontroleerd gebruik, en indien de plantaardige productie door op geen enkele andere redelijke manier te bestrijden gevaren wordt bedreigd.

Deel deze pagina