Toegang tot de samenstelling van formuleringen van gewasbeschermingsmiddelen

14/01/2020

Artikel 33 van de Verordening (EG) Nr. 1107/2009 vermeldt dat een aanvrager die een gewasbeschermingsmiddel op de markt wenst te brengen een dossier moet indienen dat volledig is voor elk punt van de gegevensvereisten die van toepassing zijn voor gewasbeschermingsmiddelen. Deze vereisten zijn vastgelegd in Verordening (EG) Nr. 284/2013. In het bijzonder wordt in de bijlage van deze verordening vermeld dat het dossier de gedetailleerde kwantitatieve en kwalitatieve informatie over de samenstelling van het gewasbeschermingsmiddel moet bevatten. De aanvrager van de toelating wordt beschouwd als de persoon die verantwoordelijk is voor het op de markt brengen, en moet daarom zelf de gedetailleerde samenstelling van het product verstrekken.

We dringen er daarnaast op aan dat effectief de volledige samenstelling van de formulering bekend moet zijn. In sommige gevallen maakt een ander gewasbeschermingsmiddel deel uit van een formulering zonder dat de samenstelling van dit andere middel wordt gespecificeerd. Een ander gewasbeschermingsmiddel kan niet als een formuleringshulpstof worden beschouwd, aangezien het ten minste één werkzame stof en vaak zelf ook formuleringshulpstoffen bevat. De samenstelling hiervan moet dus eveneens volledig bekend zijn bij de toelatingshouder van het eindproduct.

Indien u als toelatingshouder, voor één of meer van uw gewasbeschermingsmiddelen, niet in het bezit bent van de volledige samenstelling, neem dan contact met de Dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Meststoffen om de situatie te regulariseren. Als er voor 29/02/2020 geen actie wordt ondernomen, zullen we ervan uitgaan dat de samenstelling van elk product bekend is of mag zijn bij de toelatingshouder. Dit impliceert dat de volledige samenstelling zoals opgegeven in het aanvraagdossier ten allen tijde toegankelijk is voor de toelatingshouder, zelfs indien deze in het verleden ingediend werd door een derde.

Deel deze pagina