Terbuthylazin, de met gras begroeide bufferzone blijft van toepassing

04/10/2016

Het Erkenningscomité voor de bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik legt een met gras begroeide bufferzone van 20 m ten opzichte van oppervlaktewater op voor percelen die worden behandeld met producten op basis van terbuthylazin, teneinde de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren.

Deze maatregel, die reeds werd gecommuniceerd in het persbericht van 26 november 2015 en werd opgelegd voor het seizoen 2016, blijft van toepassing voor het seizoen 2017.

De inrichting van een met gras begroeide bufferzone tussen de met terbuthylazin behandelde teelt en het oppervlaktewater heeft als doel het risico voor contaminatie van het oppervlaktewater te verminderen. Dit door de verhoogde retentie van gecontamineerde bodemdeeltjes, en de betere infiltratie van het water dat van het perceel afstroomt.

Met oppervlaktewater wordt alle stilstaand of stromend water op het landoppervlak bedoeld. Het gaat dus om waterlopen (stromen, rivieren, beken, …), meren, plassen, vijvers, maar ook ‘kunstmatige’ waterlichamen zoals kanalen en collectoren (riolen, drainage-netwerken, met water gevulde grachten, …).

Teneinde de contaminatie van het oppervlaktewater door afspoeling en erosie optimaal te verminderen, moet de vegetatie in de bufferzone (raaigras, zwenkgras, kropaar, …) voldoende dicht zijn tijdens het gebruik van producten op basis van terbuthylazin. Dus, de keuze van de gezaaide plantensoorten in de met gras begroeide bufferzone wordt overgelaten aan de landbouwer, zolang de verkregen dichtheid van het gezaaide gewas vergelijkbaar is met die van een permanente weide. Het spreekt voor zich dat teelten met een lage zaaidichtheid zoals rijgewassen niet toegestaan zijn als vegetatie.

De doeltreffendheid van de met gras begroeide bufferzone moet optimaal zijn op het moment dat de producten op basis van terbuthylazin worden toegepast (bv. raaigras dat op het einde van de zomer gezaaid wordt in het jaar voorafgaand aan de toepassing in maïs, heeft een optimale doeltreffendheid).

Het gaat hierbij om de volgende producten:

 • AKRIS (9687P/B)
 • ANDES (9693P/B)
 • ASPECT T (9495P/B)
 • CALARIS (9501P/B)
 • CALARIS (963P/P)
 • CALLISTAR (10133P/B)
 • GARDO GOLD (9438P/B)
 • GARDOPRIM (10094P/B)
 • LADDOK T  (9093P/B)
 • PRIMAGRAM GOLD (9598P/B)
 • PROMESS (9608P/B)

De gebruikers worden gevraagd om reeds vanaf heden deze beperking te respecteren, zelfs als de etiketten van de op de markt aanwezige producten nog niet aangepast zijn.

Ter herinnering, er is een document ‘Veelgestelde vragen (FAQ) met gras begroeide bufferzones voor gewasbeschermingsmiddelen op basis van terbuthylazin’ beschikbaar op Fytoweb in de sectie Watercontaminatie.  Dit document beantwoordt mogelijke praktische vragen die verband houden met deze maatregel.

Deel deze pagina