Schorsing van gewasbeschermingsmiddelen op basis van haloxyfop-P opgeheven

04/03/2016

Op 15/1/2016 werd er een persbericht verspreid waarin bekend gemaakt werd dat de toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen op basis van haloxyfop-P geschorst werden.

De toelatingshouder van het enige toegelaten gewasbeschermingsmiddel op basis van deze werkzame stof heeft aan het Erkenningscomité voor de bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik bijkomende informatie geleverd. Op basis van deze informatie en met toepassing van de nieuwe Europese beperking tot 52 g haloxyfop-P (zuurequivalent) per ha per 36 maanden is er volgens het Erkenningscomité geen onaanvaardbaar risico voor het grondwater. De schorsing van deze toelating werd bijgevolg opgeheven.

Het product blijft in alle teelten waarin het product voordien toegelaten was, toegelaten tegen éénjarige grasachtige onkruiden. Er is bij de dosis van 52 g haloxyfop-P (zuurequivalent)/ha een nevenwerking tegen straatgras.

In de teelten 'suikerbieten' en 'voederbieten' blijft ook het gebruik tegen 'duist', 'wilde haver' en 'graanopslag' toegelaten.

De verkoop en het gebruik van dit gewasbeschermingsmiddel overeenkomstig de nieuwe toelatingsvoorwaarden (de nieuwe toelatingsakte is te raadplegen op onze website www.fytoweb.be) zijn vanaf heden terug toegelaten.

Deze nieuwe toelatingsvoorwaarden moeten vanaf heden gerespecteerd worden, zelfs indien de etiketten van het product niet aangepast werden.

Deel deze pagina