Schorsing van de toelatingen van BENTA 480 SL en BEST

03/03/2020

Vanaf 3 maart 2020 zijn de verkoop en het gebruik van de gewasbeschermingsmiddelen BENTA 480 SL (9982P/B – 480 g/l bentazon) en BEST (10765P/B – 480 g/l bentazon) geschorst vanwege een mogelijk probleem voor de volksgezondheid.

De toelatingshouder heeft de mogelijkheid om tegen deze beslissing in beroep te gaan. Indien dit gebeurt, en er aangetoond kan worden dat er veilige toepassingen mogelijk zijn, zal deze maatregel opgeheven worden.

Indien er niet in beroep wordt gegaan, of indien er geen veilig gebruik kan aangetoond worden, zullen de toelatingen van deze producten binnen 6 maanden ingetrokken worden.

In afwachting van het onderzoek en het eventuele beroep mogen deze producten niet langer worden verkocht en gebruikt.

Deel deze pagina