Schorsing van de toelating van TROY 480

03/04/2019

Op 3 april 2019 werden de verkoop en het gebruik van het gewasbeschermingsmiddel TROY 480 (10175P/B, 480 g/l bentazon) geschorst. Een schorsing met onmiddellijke ingang is mogelijk om redenen van gezondheid.

De toelatingshouder heeft de mogelijkheid om tegen deze beslissing in beroep te gaan. Enkel indien dit succesvol gebeurt, zal deze maatregel opgeheven worden, zoniet zal de toelating van dit product binnen 6 maanden ingetrokken worden.

In afwachting van het eventuele beroep en het resultaat van het onderzoek ervan mag dit product niet langer worden verkocht en gebruikt.

Deel deze pagina