Schorsing toelating van PYCHLOREX GARDEN en vergunning voor parallelhandel van SOL-INSECT

23/11/2018

De toelating van PYCHLOREX GARDEN (10102G/B, 5% chloorpyrifos) en de vergunning voor parallelhandel van SOL-INSECT (1060G/P, 5% chloorpyrifos) werden geschorst met ingang van 23 november 2018 omwille van een risico voor de gezondheid van de toepasser. Deze gewasbeschermingsmiddelen mogen niet meer worden verkocht of toegepast.

Deze beslissing is gebaseerd op een evaluatie met de nieuwe AOEL referentiewaarde (aanvaardbaar niveau van blootstelling van de toepasser). Hieruit blijkt dat een risico voor de gezondheid niet uitgesloten is bij gebruik volgens de goede landbouwpraktijken.

De toelatings- en de vergunningshouder hebben de mogelijkheid om tegen deze beslissing in beroep te gaan. Indien dit gebeurt en indien aangetoond kan worden dat veilige toepassingen mogelijk zijn, zal deze maatregel (gedeeltelijk) opgeheven worden. De toelating van PYCHLOREX GARDEN en de vergunning voor parallelhandel van SOL-INSECT zullen anders binnen de 4 maanden ingetrokken worden.

Deel deze pagina