Nieuws - Reductieplan

20/02/2017

Onze dienst heeft in de context van het Federaal  Reductieprogramma voor Pesticiden (FRPP) een tweede synthese gemaakt van zijn activiteiten die verband houden met de problematiek van bijen en gewasbeschermingsmiddelen.

30/01/2017

De federale overheid en de gewestelijke overheden stellen u gezamenlijk het Programma 2018-2022 van het Nationaal Actieplan voor de reductie van pesticiden (NAPAN) voor. Dit bestaat uit een federaal programma en een programma dat voor elk gewest aangepast is. Van 9 februari tot en met 10 april 2017 kunt u als burger deelnemen aan de openbare raadpleging over de 113 projecten in het NAPAN-programma.

30/03/2016

De nieuwe website voor de Dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Meststoffen is online. De site bevat nu informatie over 4 thema’s: gewasbescherming, fytolicentie, meststoffen en het reductieplan.

18/03/2016

In alle winkels die gewasbeschermingsmiddelen en eventueel ook biociden verkopen, vindt u vanaf deze lente evenwichtige informatie over deze producten.