Nieuws - Reductieplan

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is niet zonder risico: de veiligheidsmaatregelen die opgelegd worden om een product veilig te gebruiken zijn er niet zonder reden. Wanneer je deze voorschriften niet correct opvolgt, kan dit je gezondheid schaden. Dit is een van de lessen die we kunnen trekken uit het toxicovigilantierapport gewasbeschermingsmiddelen 2019-2022 op basis van oproepen aan het Antigifcentrum.
De federale overheid heeft een nieuw reductieprogramma voor gewasbeschermingsmiddelen goedgekeurd. Door middel van een hele reeks acties willen wij de risico’s van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen verminderen en hun impact op het leefmilieu en de volksgezondheid beperken. Het nieuwe programma is nu beschikbaar op Fytoweb, evenals het verslag van de openbare raadpleging over dit programma.