Reactie op de resolutie van het Europees Parlement van 16 januari 2019 over de toelatingsprocedure van pesticiden in de Unie

18/02/2020

Op 16 januari 2019 heeft het Europees Parlement (EP) een resolutie aangenomen over de toelatingsprocedure in de Europese Unie voor pesticiden. Het vertrekpunt van deze resolutie was een verslag van het zogenaamde PEST Committee van het EP. Dit Comité heeft gedurende enkele maanden talrijke actoren en belanghebbenden gehoord over hun visie m.b.t. het EU-beleid inzake pesticiden.

De resolutie bevat 117 ‘algemene opmerkingen’. Vele daarvan zijn aanbevelingen aan één of meer actoren. Het gaat daarbij voornamelijk over de Europese Commissie, de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) en de lidstaten.

Onze dienst heeft de aanbevelingen aan de lidstaten geanalyseerd. Het resultaat van deze analyse wordt hier weergegeven. Er wordt ook ingegaan op enkele aanbevelingen die zijn gericht aan de Commissie en waarvoor België reeds een initiatief heeft ontwikkeld.

Deel deze pagina