Publicatie van erkende driftreducerende middelen en maatregelen in het Belgisch Staatsblad

08/06/2021

De nevel die meewaait met de wind bij verspuiting is een belangrijke oorzaak van milieuvervuiling door gewasbeschermingsmiddelen. Onze dienst publiceert sinds meerdere jaren een lijst van erkende driftreducerende middelen en maatregelen die de drift van de spuitnevel van gewasbeschermingsmiddelen beperken. Deze lijst was tot voor kort enkel raadpleegbaar via de site.

De lijst werd recent gepubliceerd als bijlage van het ministerieel besluit tot vaststelling van de driftreducerende middelen of maatregelen van 1 april 2021. Dit besluit werd op 23 april 2021 officieel gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De lijst blijft beschikbaar via Fytoweb en zal regelmatig worden bijgewerkt.

Deel deze pagina